Dernek Hakkında

Gönüllü İtfaiyeciler Derneği, topluma hizmet amacını güden akademisyen, kamu görevlisi, serbest meslek sahibi, emekli, öğrenci gibi her kesimden kişiler tarafından, toplumda gönüllü itfaiyeciliğin tatnınmasını ve yaygınlaşmasını sağlamak, üyelerinin dernek amaçları doğrultusundaki çalışmalarını kolaylaştırmak, gönüllü itfaiyecilik şartlarının iyileşmesine katkıda bulunmak, yangın ve diğer afetler konusundaki bilimsel birikimin topluma ve müdahale birimlerine aktarılmasını kolaylaştırmak üzere faaliyet göstermektedir.