Sosyal Çalışmalar

Dernek gönüllü itfaiyeciliğe toplumun dikkatini çekmek, hazırlık bilnci ve kültürünü yaygınlaştırmak ve üyeleri arasındaki dayanışmayı artırmak üzere sosyal faaliyetler düzenlemektedir.