Bilimsel Katkı

Dernek,  afet ve acil durumlara mühale konusunda bilimsel gelişmeleri tanıtmak, mevcut problemlere akademik yaklaşımla gerçekçi ve sürdürülebilir çözümler getirmek ve yangın güvenliği konusundaki gelişmeleri pratiğe uygulamak üzere, bilimsel toplantılar, eğitimler ve üst düzey toplantılar gerçekleştirmektedir.

Bu kapsamdaki çalışmalar arasında, yangın konusunda eğitim materyali hazırlanması, telif ve tercüme yayınlar, teknik ve sosyal değerlendirmeler ve analizler bulunmaktadır.